zavolajte nám
+421 905 350 656

bezpečnosť

Niečo o bezpečnosti

Pravidlá bezpečnej jazdy

Je potrebné často kontrolovať tachometer. Oproti nášmu vnímaniu, ukazovateľ rýchlosti je presný merací prístroj. Naopak, odhad rýchlosti podľa ubiehajúcej krajiny a hluku motora býva veľmi skreslený šírkou cesty, návykmi a vžitými postupmi (napr. Zvyk jazdiť rýchlo znižuje reálne vnímanie vyššej rýchlosti) atď.
Aby ste zostali pánom svojho vozidla, prispôsobte svoju rýchlosť okolnostiam: klimatickým podmienkam a situácii v prevádzke, stavu vozovky, zaťaženiu vozidla, stavu pneumatík atď. Príčinou viac ako polovičky smrteľných nehôd je práve rýchlosť, presnejšie nerešpektovanie maximálnej povolenej rýchlosti, druhá polovica nehôd je spôsobená rýchlosťou, ktorú vodič neprispôsobil momentálnym podmienkam alebo prostrediu, napriek tomu, že išiel menšou rýchlosťou ako je maximálna povolená rýchlosť.
Naučte sa odhadovať (a udržovať) bezpečnostnú dvoj sekundovú vzdialenosť od vozidla idúceho pred vami. Tento čas totiž potrebujete pre okamžité rozhodovanie, aký úkon vykonáte a včas sa vám podarí zareagovať v prípade, že by došlo k nečakanému incidentu (vybočenie z dráhy, náhle zabrzdenie atď.).

Reakčná doba vodiča

Priemerná reakčná doba bežného vodiča je jedna sekunda u začiatočníkov alebo nesústredených vodičov sa môže predĺžiť až na dve sekundy. Je to doba až po uplynutí ktorej začne naše vozidlo brzdiť a preto by sme si mali tento dôležitý fakt uvedomovať v každom okamihu jazdy či už za iným vozidlom, pred zákrutou alebo vrcholom stúpania, ale aj pred prechodom pre chodcov. Pri rýchlosti 90 km/h prejde vozidlo za jednu sekundu vzdialenosť 25 metrov a minimálne takú vzdialenosť by sme mali na cestách za vozidlami dodržiavať. Samozrejme okrem diaľnic a rýchlostných ciest, kde je časový odstup upravený zákonom. Mnohí vodiči si svoju reakčnú dobu neuvedomujú a spoliehajú sa výlučne na dĺžku brzdnej dráhy vozidla.
Čo všetko môže ovplyvniť reakčnú dobu vodiča? Je to najmä alkohol, stres a únava. Ospalý vodič, ktorý sotva sleduje vozovku, je nepriateľom sebe aj ostatným. Jeho reakčná doba sa znižuje, riziko narastá. Preto je dobré vyraziť na cestu dostatočne odpočinutý, ihneď zastaviť pri prvom pocite únavy, vôbec častejšie zastavovať a veľa piť nealkoholické nápoje - najlepšie vodu.

Zásady defenzívnej jazdy

  • Voliť si čas a trasu jazdy tak, aby zodpovedali možnostiam vodiča a automobilu.
  • Pozorne sledovať dianie okolo seba aj v priľahlom okolí vozovky.
  • Sledovať správanie ostatných účastníkov premávky okolo nás a predvídať ich správanie.
  • Nepripustiť, aby sme sa my alebo náš automobil dostali k limitu svojich možností.
  • Neísť rýchlo tam, kam nevidíme.
  • Jazdiť zreteľne, svoje úmysly dávať najavo včas.

viete že ?

24 hodín bez spánku má rovnaký účinok ako 1 promile alkoholu v krvi?Podhustené alebo prehustené pneumatiky majú horší kontakt s vozovkou, čo sa nemusí vyplatiť najmä v daždi?

Na slovenských cestách zomrie ročne viac ako 700 ľudí a vo svete okolo 1,5 milióna?Dĺžka brzdnej dráhy na snehu pri rýchlosti 50 km / h je u letnej pneumatiky dvojnásobná (63m) ako u pneumatiky zimnej?

Milan Ľahký ml. – Autoškola
T. Vansovej 35
Prievidza, 971 01.
zavolajte nám
+421 905 350 656