zavolajte nám
+421 905 350 656

Ochrana osobných údajov

Ochrana údajov.

Milan Ľahký ml. – Autoškola chápe dôležitosť ochrany osobných informácií a ochrany vášho súkromia. Ochrana a bezpečnosť údajov zákazníkov a užívateľov má pre nás veľkú prioritu. V ďalšom je detailne vysvetlená naša Ochrana súkromia, ako budeme používať vaše osobné informácie pri vašich návštevách našej stránky.

Zber a spracovanie osobných údajov

Používaním alebo odosielaním informácií cez túto stránku, naše webové servery dočasne zaznamenajú vašu adresu IP, internetovú stránku, z ktorej ste nás navštívili, webové stránky, ktoré reálne navštívite a dátum a dĺžku vašej návštevy. Osobné údaje sa uchovávajú len v prípade, ak nám na to dáte svoj súhlas; napríklad v kontexte registrácie alebo uzatvárania kontraktu. Ak sa naša Ochrana súkromia kedykoľvek zmení, budeme vás o tom na stránke informovať.

Osobné údaje

Vaše osobné údaje nebudeme predávať, prenajímať, alebo distribuovať tretím stranám. Osobné údaje zozbierané počas návštevy našej web stránky sú spracované výlučne v zhode so zákonom o ochrane osobných údajov. Všetky osobné alebo obchodné informácie, ktoré ste nám poskytli, sa používajú len interne v rámci Milan Ľahký ml. – Autoškola a nezverejňujú sa tretím osobám, pokiaľ tretie strany absolútne nevyžadujú tieto informácie na účely, na ktoré ste nám dané informácie poskytli.
Osobné údaje o vás sprístupníme len vtedy, ak sme tak povinní podľa zákona alebo na základe právoplatného rozsudku, prípadne keď je sprístupnenie potrebné na vykonanie alebo ochranu všeobecných zmluvných podmienok alebo iných dohôd. To platí najmä pre ukladanie údajov.

Služba Google Analytics

Táto webová lokalita využíva nástroje služby Google Analytics, webovú digitálnu analýzu spoločnosti Google Inc. (ďalej len „Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sú ukladané na vašom počítači, a ktoré umožňujú analýzu používania webovej lokality. Informácie o vašom používaní tejto webovej lokality (vrátane vašej IP adresy), vytvorené súborom cookie, sú prostredníctvom Google prenášané a ukladané na server v USA. Google využíva tieto informácie za účelom vyhodnotenia vášho používania danej webovej lokality, vyhotovenia reportov/hlásení pre prevádzkovateľov webovej lokality o aktivitách ich webovej lokality a za účelom rozšírenia služieb spojených s používaním webovej lokality a internetu. Google môže tieto informácie prípadne posielať aj tretím osobám, ak to je zákonne predpísané alebo ak sú tretie osoby poverené spoločnosťou Google spracovaním týchto údajov. Spoločnosť Google nevytvorí v žiadnom prípade spojitosť Vašej IP adresy s ostatnými, inými údajmi z Google. Inštalácii súborov cookies môžete zabrániť príslušnými nastaveniami softvéru Vášho prehliadača. Upozorňujeme však na to, že vtedy prípadne nebudete môcť v plnom rozsahu využiť všetky funkcie tejto webovej lokality. Používaním tejto webovej lokality súhlasíte so spracovaním zhromaždených údajov spoločnosťou Google spôsobom, formou, ako aj za účelom opísanými vyššie.
Zhromažďovanie a ukladanie údajov môžete kedykoľvek odmietnuť, a to nainštalovaním tzv. pluginu (zásuvný/prídavný modul) z tejto webovej lokality: Google Analytics Opt-out Browser Add-on.
Naša webová stránka využíva funkciu anonymizácie službou Google Analytics. IP adresy sú takto ukladané a spracované len v skrátenej forme, a tým nie je možné priradenie k osobe. Detailné informácie o Google Analytics: Ochrana údajov.

Súbory cookie

Milan Ľahký ml. – Autoškola využíva súbory cookie na záznam preferencií návštevníkov v záujme optimalizácie dizajnu našej webovej stránky. Súbory cookie sú malé súbory, ktoré sa uchovávajú na vašom pevnom disku. Zjednodušujú navigáciu a zlepšujú prístup internetových stránok k používateľovi. Súbory cookie nám tiež pomáhajú identifikovať najpopulárnejšie časti našich internetových stránok. To nám umožňuje poskytnúť vám obsah, ktorý je vhodnejší pre vaše potreby, čím sa nám darí zdokonaľovať naše služby. Súbory cookie je možné použiť na určenie, či medzi nami a vaším počítačom už v minulosti došlo ku kontaktu. Identifikuje sa výlučne súbor cookie vo vašom počítači. Osobné údaje je možné ukladať v súboroch cookie, pokiaľ nám na to dáte svoj súhlas, napríklad na účely zaistenia bezpečného on-line prístupu, aby ste nemuseli opakovane zadávať svoje ID používateľa a heslo. Prirodzene, naše internetové stránky môžete prehliadať aj bez súborov cookie. Väčšina prehliadačov automaticky akceptuje súbory cookie. Ak chcete zabrániť uchovávaniu súborov cookie na vašom pevnom disku, prehliadač bude potrebné nastaviť tak, aby neakceptoval súbory cookie. Presné pokyny na tieto účely nájdete v príručke k vášmu prehliadaču. Súbory cookie už uložené vo vašom počítači sa dajú kedykoľvek vymazať. Ak sa rozhodnete súbory cookie neakceptovať, môže to spôsobiť zníženú dostupnosť služieb poskytovaných na našich internetových stránkach.

Prepojenia

Táto Ochrana súkromia sa týka len web stránky spoločnosti (spoločností) s vylúčením tretích strán. Ak poskytneme prepojenia na iné webové lokality, snažíme sa maximálne zabezpečiť, aby aj tieto lokality boli v súlade s našimi štandardmi ochrany a bezpečnosti údajov. Nemáme však vplyv na dodržiavanie štandardov ochrany a bezpečnosti údajov zo strany iných poskytovateľov. Preto odporúčame oboznámiť sa so zásadami ochrany osobných údajov uvedenými na webových lokalitách týchto ostatných poskytovateľov.

Milan Ľahký ml. – Autoškola
T. Vansovej 35
Prievidza, 971 01.
zavolajte nám
+421 905 350 656